מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיגזי חממה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


משפחה של תרכובות כימיות במצב גזי אשר נמצאות בריכוזים נמוכים מאוד באטמוספרה.

ייחודן הוא בכושרן הגבוה לבלוע קרינה תת-אדומה הנפלטת מכדור הארץ. גזי החממה הראשיים אשר ממלאים את התפקיד המרכזי באפקט החממה, הם אדי המים והפחמן הדו-חמצני. יחד עמם ישנה שורה ארוכה של מרכיבי עקבה, כגון: מתאן (גז הביצות הנפלט בתהליכי תסיסה וריקבון) וכלורו-פלואורו-קרבונים (CFC, משפחת הפריאון הידועה לשמצה) התורמים גם הם לאפקט החממה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גזי חממה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית