הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיקלציט
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


המינרל קלציט, שהרכבו הוא פחמת הסידן, הוא זה שמרכיב את אבני הגיר והקירטון.

קלציט "שיני כלב": המבנה של מינרל הקלציט הוא קבוע ולעתים הוא מופיע במקבצים בעלי צורות שונות ובגוונים שונים.
גידול גבישי קלציט בחללים: במערות ובחללים שבהם מתרחשת המסה של סלע גיר הוא מתגבש מחדש עם התנדפות המים. ההתגבשות היא איטית ולכן המינרלים גדלים לאט ולגודל רב.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קלציט
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית