הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמדיניות ייצוב
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מדיניות המעודדת מעורבות ממשלתית במשק, שמטרתה שמירה על יציבות המחירים ועל רמת האינפלציה.

למשל העלאת ריבית, צמצום ההוצאה הציבורית, התנגדות לשינויים חריגים בשכר ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מדיניות ייצוב
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית