מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרשות מקומית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


גוף המנהל יישוב כלשהו או קבוצת יישובים, מייצג את ענייני התושבים אצל השלטון המרכזי ומשמש נציג השלטון המרכזי אצל התושבים: עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית.

- עירייה – רשות מקומית המנהלת את ענייניה של עיר.
- מועצה מקומית – רשות מקומית המנהלת את ענייניהם של יישוב עירוני או יישוב כפרי.
- מועצה אזורית – רשות מקומית המאגדת בתוכה כמה יישובים כפריים באותו אזור ומנהלת את ענייניהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: רשות מקומית
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית