הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבור ספיגה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


בור לקליטת מי ביוב.

דפנותיו וקרקעיתו של בור הספיגה אינם מטויחים, ולכן מי הביוב הזורמים אליו מחלחלים לתוך האדמה. בורות כאלה היו בשימוש בעבר, כשעוד לא היו מערכות ביוב מסודרות, וכיום כמעט אין שימוש בבורות כאלה בישראל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: בור ספיגה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית