הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתוצר מקומי גולמי (תמ"ג)
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


הערך הכספי של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה כלשהי בתקופה מסוימת, בדרך כלל שנה.

התמ"ג נחשב למדד טוב להערכת הפעילות הכלכלית במדינה. ואם מחלקים את התמ"ג במספר התושבים במדינה, מתקבל התמ"ג לנפש שבאמצעותו מעריכים את רמת החיים של תושבי המדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית