הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיחומר סחף
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


חומרי הסחף הם תוצרי בלייה של הסלעים היבשתיים, והם מכילים חרסיות, גרגרי קוורץ (חול) ועוד.

החלקיקים השונים נסחפים אל הים עם מי הנהרות ומי השיטפונות. הסעת חומרי סחף בכמות גדולה אל הים מונעת את ההתפתחות של שוניות אלמוגים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חומר סחף
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית