הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחברה אזרחית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


אנשים במדינה המתאגדים בארגון שאינו כפוף לשלטון ואינו תלוי בו, ואין בו כמעט התערבות של השלטונות.

הארגונים פועלים במגוון רחב של תחומי עניין, למען מטרות שונות. ארגונים לדוגמה: ארגונים מקצועיים, ארגונים של מתנדבים, עמותות, וארגונים פוליטיים (שאינם חלק מהמערכת השלטונית). הארגונים הללו מעצימים את כוח הפרט במדינה ולכן ההנחה היא, שככל שרב מספרם של ארגונים כאלה במדינה ומתקיימת בה פעילות מגוונת של חברה אזרחית – המדינה היא יותר דמוקרטית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: חברה אזרחית
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית