הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיגשם חומצי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


כינוי לתופעה של זיהום מי הגשם עקב חדירת תרכובות גופרית וחנקן למים.

גזים כמו גופרית דו-חמצנית מתמוססים היטב במים ויוצרים חומצה גופריתנית - שהיא תרכובת רעילה ביותר, הפוגעת ברקמות אורגניות של צמחים ובעלי חיים. תופעה זו זוהתה בשנות ה-70 בארצות הברית ובאירופה בעקבות תמותת היערות העצומה. נמצא שהעשן שפלטו בתי זיקוק ומפעלי תעשייה הכיל כמויות גופרית גדולות, והללו נכנסו לעננים וירדו ארצה כחומצה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גשם חומצי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית