מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמרחק הגירה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


המרחק שהמהגרים עוברים ממקום המוצא למקום היעד.

מרחק ההגירה נמדד בראש ובראשונה בקילומטרים, אך יש הכוללים בו גם מרכיבים אחרים כגון זמן הנסיעה והוצאות הנסיעה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מרחק הגירה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית