הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרמת רווחה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


תנאי הקיום ורמת הנוחיות שבהם חיים התושבים במקום מסוים.

את רמת הרווחה קובעים לפי נתונים ממוצעים של מדדים כמו גובה ההכנסה, צפיפות הדיור, רמת ההשכלה, מספר כלי הרכב ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: רמת רווחה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית