הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיכבול
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


הכבול הוא חומר הנוצר כתוצאה של התפחמות חומר צמחי באזורים של ביצות עומדות.

הפיכת הצמחים לפחם היא תהליך הדרגתי המתקיים בתנאים של חוסר אוורור בקרקע (תנאים אנאירוביים).מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: כבול
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית