מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניעות חברתית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מעבר של בני אדם ממעמד חברתי אחד למעמד חברתי אחר, בעיקר על ידי שינוי התעסוקה.

שינוי זה מביא לשינוי ברמת ההכנסה, בסגנון החיים ובמידת היוקרה של המקצוע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ניעות חברתית
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית