מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהשקעה
מחברת: אופירה גל


השקעה היא התהליך המתרחש אחרי תהליך הבליה ותהליך הסחיפה. חומרי הסלע שהתפרקו נסחפים ומגיעים לאגנים נמוכים שבהם הם שוקעים.

בתהליך ההשקעה מצטברים חומרי הבליה, ונערמים שכבה על גבי שכבה. בסופו של התהליך מתלכדים החומרים, מתקשים ויוצרים סלע מוצק אחיד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: השקעה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית