מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהתפלת מים
מחברת: אופירה גל


התפלת מים היא הקטנת שיעור המליחות שבמים. התפלה של מי ים או של מים מליחים מאפשרת יצירת מקור נוסף של מים במקומות שאין בהם די מים שפירים לשתייה ולהשקיה.

השיטות הנפוצות להתפלת מים הן:
1. אידוי המים ועיבוים - תהליך שבו המים המתאדים נפרדים מהמלחים.
2. הקפאת המים - תהליך שבו גבישי הקרח קופאים ראשונה והמלח נשאר בתמיסה.
3. סינון המים דרך קרומים דקים שאינם מאפשרים למלחים לעבור דרכם.
בארץ, כיום, מתפילים מים בעיקר בדרום: באילת וביישובי הערבה הסובלים ממצוקה כללית במים שפירים לשתייה.
המים המותפלים עדיין יקרים מאוד, כי השיטות להתפלתם כרוכות בהשקעת אנרגיה רבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: התפלת מים
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית