הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימאובנים של צמחים
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מאובנים של צמחים: עץ מאובן, עלה מאובן, ענף מאובן.

עץ מאובן: מאובני צמחים אינם שכיחים כמו מאובנים של בעלי-חיים כי אין בהם חלקים קשים וכן כי תנאי ההשתמרות ביבשה הם קשים יותר מאלה שבים. אך עדיין ניתן למצוא מאובנים של אצות, שורשי עצים או גזעי עצים כמו זה שבתמונה. פחם נוצר מהתאבנות של יערות וצמחי ביצה.
עלה מאובן: במשקעים אגמיים כמו אגם או ביצה ניתן למצוא דפוס של עלה שנלכד בין השכבות.
ענף מאובן: בתוך אבני החול במכתש רמון ניתן למצוא חלקי צמחים מאובנים כמו הענף שבתמונה. מציאותם של חלקי צמחים בתוך אבני החול מעידה שאבן החול שקעה בסביבה יבשתית.

לקריאה נוספת: אבולוציה של מאובן, צורות התאבנות, מאובנים של בעלי-חיים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מאובנים של צמחים
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית