מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהלחתה
מחברת: אופירה גל


קירור הגוף אצל בעלי חיים, שנעשה על-ידי הגברת קצב הנשימה ואידוי מים מהלשון הרטובה ומחלל הפה (בדומה לפעולת כלב לאחר ריצה). הלחתה גורמת לאיבוד מים ניכר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: הלחתה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית