הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאזור הגלעין
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


האזור העירוני שבו מתרכזת עיקר הפעילות הפוליטית, הכלכלית והתרבותית של המדינה.

זאת לעומת אזורי השוליים, שהם שאר אזורי המדינה, ובהם היקף הפעילות קטן בהרבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אזור הגלעין
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית