מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימפל מתח
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


הבדל במתח החשמלי בין שתי נקודות.

מפל מתח נוצר בין שני קטבים בעלי מטען חשמלי מנוגד - חיובי ושלילי. למשל, בין שני הקטבים של סוללה ביתית קטנה ישנו מפל מתח של 5.1 וולט. ככל שמפל המתח גדול יותר, האנרגיה החשמלית האצורה במערכת רבה יותר. מפל המתח בתוך ענן סערה יכול להגיע לכמה מיליוני וולט.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מפל מתח
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית