מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעיר גנים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


עיר מתוכננת הבנויה שכונות-שכונות, המופרדות זו מזו על ידי שטחים ירוקים.

ערי הגנים צמחו בתחילת המאה העשרים, בעיקר באנגליה. הרעיון היה ליצור מרחב עירוני שיש בו שילוב של יתרונות הכפר עם יתרונות העיר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: עיר גנים
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית