מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיחומרי הדברה
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


חומרים כימיים, המשמשים לקטילת מזיקים בגידולים חקלאיים.

הדברת המזיקים בחקלאות הכרחית, אך יש בה סכנה של זיהום סביבתי בשתי צורות: זיהום הצמח או בעל-החיים, המגיעים אל שולחננו וכן ספיגת חומרי הדברה אל הקרקע ומהם אל מי התהום.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חומרי הדברה
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית