מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקו ירקון-נגב
מחברת: אופירה גל


קו מים שבצינורותיו הוזרמו מים ממעיינות הירקון לאורך 95 ק"מ עד לבריכת תקומה וקיבוץ מגן. בניית הקו החלה ב- 1952 והושלמה ב- 1956.

המים שהגיעו בקו זה אפשרו להתחיל בפיתוח משק חקלאי בנגב הצפון-מערבי, אך לא היה בהם כדי לספק את כל צורכי המים של הדרום, ולכן בשלב מאוחר יותר הונח קו מים נוסף ממערב לקו הראשון. שני הקווים התאחדו ליד בריכת זהר. לימים שולב קו ירקון-נגב במערכת המוביל הארצי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קו ירקון-נגב
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית