מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדרך הבשמים
מחברת: אופירה גל


דרך ראשית שחצתה את הנגב לרוחבו ושימשה את שיירות המדבר בתקופה הנבטית. בשיירות אלו העבירו הנבטים בשמים ותבלינים מערב אל נמל עזה שלחוף הים התיכון.

תוואי הדרך החל בפטרה שבעבר הירדן, חצה את הערבה מדרום לעין יהב, המשיך צפון-מערבה לכיוון מכתש רמון ועבדת ומשם לעזה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: דרך הבשמים
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית