מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעיר ממלכה
מחברת: אופירה גל


במהלך האלף השלישי והאלף השני לפני הספירה התקיימו ברחבי הארץ עשרות רבות של ערים כנעניות. כל אחת מן הערים האלה הייתה יחידה מדינית נפרדת הנתונה למרותו של שליט מקומי: מושל או מלך. כל עיר הייתה מעין ממלכה, ומכאן השם "עיר ממלכה".

לפי המתואר במקרא, כאשר חדרו שבטי ישראל לארץ הם נתקלו במלכים שונים ונאלצו להילחם בהם. לעתים כרתו ביניהם המלכים בריתות כדי להילחם בבני ישראל, ולעתים נלחמו בהם כל אחד בנפרד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: עיר ממלכה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית