הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאבולוציה
מחברת: אופירה גל


תהליך התפתחות היצורים החיים על כדור הארץ מאז ראשית החיים ועד ימינו. בתהליך זה נוצר כל מין ממין קדום לו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אבולוציה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית