מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיזרמי מעלה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


זרמים הנוצרים בעקבות עלייה של מי עומק קרים ועשירים בחומרי מזון (נוטריינטים) אל פני הים.

זרמים כאלה נפוצים בעיקר באזורי חופים ובאזור קו המשווה; הרוחות הנושבות בהם דוחפות את מי הים העליונים ויוצרות גירעון בפני הים. מי העומק העולים מעלה אל פני המים משלימים גירעון זה. לזרמי המעלה יש חשיבות רבה, והם משפיעים על פוריות האוקיינוסים ועל שרשרת המזון בהם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: זרמי מעלה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית