הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקרן קיימת לישראל
מחברת: אופירה גל


הקרן המרכזית של התנועה הציונית. הקרן נוסדה ב-1901 כדי לגאול את אדמות ארץ ישראל, להכשירן להתיישבות ולנטוע בהן יערות.

לאחר קום המדינה השתנו סדרי העדיפויות בפעולותיה, והיא החלה להתמקד בעיקר במפעלי ייעור, בפריצת דרכים והכשרתן, בהשבחת קרקעות ועוד.
בנגב החלה הקק"ל בגאולת אדמות בראשית שנות הארבעים. לאורך כל השנים הייתה הקק"ל מעורבת בהכשרת קרקעות בנגב, דאגה למקורות מים נוספים ליישובים, עסקה בנטיעת עצים, בסלילת דרכים, בפיתוח פארקים ואתרי תיירות אחרים, בשיקום ובשימור אתרים היסטוריים ועוד. כיום עיקר פעולתה בנגב מתבצעת במסגרת הפרויקט נגב של צמיחה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: קרן קיימת לישראל
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית