הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשירותים ציבוריים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


שירותים שונים שנותנות רשויות המדינה והרשויות העירוניות לתושבים, כגון שירותי חינוך, בריאות וסעד.

השירותים הציבוריים ממומנים בעיקר ממסים שהאזרחים משלמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: שירותים ציבוריים
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית