מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיטפון
מחברת: אופירה גל


זרם מים חזק, בדרך כלל פתאומי, שמציף שטחים נרחבים. שיטפונות נפוצים באזורים מדבריים ומתרחשים בעיקר לאחר גשמי זעף פתאומיים.

השיטפונות נוצרים משילוב של כמה גורמים:
1. סופת גשמים המורידה גשם רב בפרק זמן קצר.
2. אגן ניקוז גדול האוסף לתוכו כמויות מים עצומות.
3. מסלע של שכבות אטומות יחסית, כמו הלס, הגורמות להאטה בחדירת מים לקרקע ולהגברת הזרימה על פני השטח.
4. צמחייה מועטה שאינה מסוגלת להאט את זרימת המים ואת סחיפת הקרקע.

בנגב מתקיים שילוב גורמים זה באזורים רבים, ולכן נפוצים שם השיטפונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: שיטפון
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית