הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיחומציות
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מולקולת המים H20 מורכבת ממספר שווה של יוני מימן +H ויוני הידרוקסיל -OH.

במצב כזה המים ניטרליים. אם מוסיפים למים חומצה המכילה יוני מימן, היא תתפרק והתוצאה תהיה עליית ריכוזם של יוני המימן בתמיסה. במצב כזה התמיסה היא חומצית. לעומת זאת, אם מוסיפים למים תרכוב המכילה יוני הידרוקסיל, עולה ריכוזם של יוני ההידרוקסיל והתמיסה תהפוך בסיסית.
גם הקרקע נתונה לשינויים בערכי החומציות שלה בהתאם לפעילות המתרחשת בה. פעילות של חיידקים אנאירוביים בקרקע, או חוסר אוורור בה, מעלים את רמת החומציות בקרקע.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חומציות
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית