מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיבוא
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


רכישת מוצרים, סחורות ושירותים מחוץ לארץ והבאתם למדינה.

לדוגמה: ישראל מייבאת מכוניות ממדינות שונות בעולם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: יבוא
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית