הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימצב צבירה
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


ביטוי המתאר את מצבו של חומר, כפי שהוא מתבטא בתכונותיו הפיסיקליות.

קיימים שלושה מצבי צבירה: גז, נוזל ומוצק. המעבר ממצב צבירה אחד לאחר כרוך בגלגולי אנרגיה. חומר יכול להימצא בכל אחד משלושת מצבי הצבירה, בהתאם לתנאים החיצוניים של לחץ וטמפרטורה. מצבי הצבירה של המים הם - קרח (מוצק), מים (נוזל) ואדים (גז).מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מצב צבירה
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית