מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתריבוי טבעי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


הגידול במספר התושבים במקום מסוים כתוצאה מילודה.

את שיעור הריבוי הטבעי מחשבים על ידי מציאת ההפרש בין מספר הנולדים למספר הנפטרים באוכלוסייה במהלך תקופה מסוימת. מאחר שבעולם כולו מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים – אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה בתהליך של ריבוי טבעי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ריבוי טבעי
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית