מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתכנון עירוני
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מקצוע שעניינו עיצוב העיר כולה או חלקים ממנה.

עיקר תפקידם של המתכננים העירוניים הוא להגדיר את ייעודי הקרקע שבעיר, להתוות את רשת הדרכים ולאתר את שטחי הציבור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תכנון עירוני
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית