מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיתורת תנועת הלוחות
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


פני כדור-הארץ מחולקים ללוחות. קיימים 7 לוחות גדולים ועוד 6 קטנים יותר, כפי שנראה באיור. לוח יכול להיות מורכב מקרום אוקייני ויבשתי גם יחד או מקרום יבשתי או אוקייני בלבד. הלוחות נעים זה ביחס לזה בגלל זרמי הערבול הנוצרים במעטפת. בין הלוחות יכולים להיווצר כמה סוגי תנועה: התרחקות, הפחתה, התנגשות, תזוזה אופקית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: תורת תנועת הלוחות
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית