מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקמר
מחברת: אופירה גל


רכס שנוצר מקימוט שכבות סלע על-ידי כוחות הפועלים מתחת לפני השטח.

הקמר הוא קמט קמור, כלומר, שכבות סלע שהתרוממו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קמר
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית