מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגן לאומי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


שטח ציבורי שבו נשמרים ערכי טבע ונוף וערכים בעלי חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית וארכיטקטונית, המשמש לצורכי נופש.

אתר רשות הטבע והגנים הלאומיים - http://www.teva.org.il


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גן לאומי
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית