מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפיוניות
מחברת: אופירה גל


פיוניות הן פתחים זעירים בעלה של הצמח, שדרכם מתבצע חילוף הגזים בין הצמח לסביבתו.

דרכם קולט הצמח את הפחמן הדו-חמצני הדרוש לו לתהליך ההטמעה. הפיוניות יכולות להיות פתוחות, או סגורות. כאשר הן פתוחות הצמח מאבד מים, ולכן בשעות חמות ויבשות ברוב הצמחים הפיוניות סגורות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פיוניות
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית