מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימשוב חיובי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מונח בפיסיקה המתאר תהליך שמגביר את עצמו באופן רצוף.

לדוגמה, התחממות האטמסופרה תביא להתכת הקרחונים בקטבים. זו תגרור בעקבותיה הגדלה של השטחים הכהים ובולעי החום (שנחשפו בגלל העלמות הקרח) על פני כדור הארץ, דבר שיגרום להתחממות נוספת.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: משוב חיובי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית