מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיכתמי שמש
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


אזורים כהים על פני השמש הנוצרים, כנראה, עקב פעילותם של שדות מגנטיים חזקים מאוד.

כתמי השמש מופיעים במחזוריות של 11 שנה. בשנים שיש בהן כתמי שמש רבים, השמש נקראת "פעילה", ותפוקת האנרגיה שלה גדולה מעט יותר לעומת שנים שאין בהן כלל כתמים, הנקראות שנים "שקטות". מייחסים את גילוי כתמי השמש לגלילאו גליליי בראשית המאה ה-17.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: כתמי שמש
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית