הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשכר מינימום
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


רמת שכר מינימאלית הנקבעת בידי המדינה ומחויבת על פי חוק, בתמורה על עבודה כלשהי.

רמת שכר זו מאפשרת לעובד לספק צורכי מחיה מינימאלים לעצמו ולמשפחתו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: שכר מינימום
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית