הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ-ישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ ישראל
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
שני לוחות כרונולוגיים של מלכי יהודה וישראל מפילוג הממלכה ועד החורבן. לוח אחד מציג את שיטתו של ד"ר גרשון גליל המתאמת בין הנתונים המקראיים הסותרים. הלוח השני מציג את המלכים המקבילים במצרים ובאשור/בבל.מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים
מחבר: ד"ר גרשון גליל


מערכת הזמנים של תולדות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים, המובאת ב"עולם התנ"ך", מבוססת על העקרונות הבאים (לפי שיטתו של ג' גליל):

  1. ראש-השנה חל בממלכת יהודה בא' בניסן, ובממלכת ישראל – בא' תשרי;
  2. בממלכת יהודה נמנו שנות המלוכה ב"שיטה המאחרת", ואילו בממלכת ישראל נמנו שנות המלוכה, עד סוף מאה ט' לפה"ס ב"שיטה המקדימה", ומראשית מאה ח' – ב"שיטה המאחרת";
  3. מקצת מלכי ישראל ויהודה המליכו את בניהם בחייהם (קורגנציה);
  4. שנות מלכותם של כל המלכים נמנו מהמלכתם, בין שהומלכו בימי קודמם ובין שהומלכו לאחר מות קודמם;
  5. שנות מלכותם של שני מלכים נמנו כנראה בדיעבד: שנות מלכותו של פקח מלך ישראל ושנות מלכותו של יהואש מלך יהודה. יהוידע הכוהן, שמלך בפועל בממלכת יהודה בראשית ימי מלכותו של יהואש, לא הכיר כנראה בחוקיות שלטונה של עתליה ומנה את שנותיו של יהואש מרצח אביו אחזיהו;
  6. לא בהכרח היתה התאמה בין הלוח היהודאי ללוח האשורי או ללוח הבבלי.

אין להניח, שנתוני שנות המלוכה במקרא עוגלו; ואין ראיה, ששנות המלוכה של מלכי ישראל נמנו ביהודה גם על-פי הלוח היהודאי, או ששנות מלכותם של מלכי יהודה נמנו בישראל גם על-פי הלוח הישראלי; כמו כן אין עדות, שהיו בישראל או ביהודה שנים, שאיש לא מלך בהן (Interregnum). לפי שיטת גליל, הנתונים הכרונולוגיים, שהובאו בנוסח המסורה, עדיפים מהנתונים הכרונולוגיים, שהובאו בעדי הנוסח היווניים לספר מלכים.

להלן מובא לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה. לוחות כרונולוגיים מפורטים לתולדות ישראל ויהודה מן הפילוג עד מות אחאב שולבו בפירושים לפרקים יב ואילך.

לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים* (לפי שיטתו של ג' גליל)

מלכי יהודה

מלכי ישראל

רחבעם 914-931/30 ירבעם 909-931/30
אבים 911-914 נדב 908-909
אסא 870-914 בעשא 885-908
יהושפט 845-870 אלה 884-885
יהורם 843/2-851 זמרי 884
אחזיהו 842/1-843/2 [תבני 880-884]
[עתליה 835-842/1] עמרי 873-884
יהואש (842/1)-802/1 אחאב 852-873
אמציה 776/5-805/4 אחזיה 851-852
עוזיהו 736/5-788/7 יורם 842/1-851
יותם 758/7-742/1

יהוא

815/4-842/1

אחז 726-742/1 יהואחז 804/3-819
חזקיהו 697/6-726 יואש 790-805
מנשה 642/1-697/6 ירבעם השני 750/49-790
אמון 640/39-642/1 זכריה 750/49
יאשיהו 609-640/39 שלום 749
יהואחז 609 מנחם 788-749
יהויקים 598-609 פקחיה 736-738
יהויכין 597-598 פקח (750?)-732/1
צדקיהו 586-597 הושע 722-731/2
*מניין בדיעבד צוין בסוגריים עגולים. יהואש הומלך כנראה בשנת 835, ופקח התמלך בשנת 736. ההמלכה בימי המלך הקודם צוינה באמצעות הדגשת שנת ההמלכה.


לחלקים נוספים של המאמר:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים
מחבר: גליל, גרשון (ד"ר)
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית