הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
דף המידע סוקר בקצרה את ההשערות השונות בשאלת הזמן בו חובר ספר מלכים וזהות מחברו. ההשערה הסבירה בעיניו היא שהספר חובר בתקופת גלות יהודה לפני תקופת שיבת ציון. הדבר תואם הן את המסגרת הכרונולוגית (הארוע האחרון הנזכר בספר הוא משנת 562/1 לפנה"ס) והן את מגמת הספר- תיאור קורות עם ישראל באופן שיסביר את החורבן.



מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מחבר: פרופ' משה גרסיאל


לפי הברייתא (בבא בתרא טו, ע"א), ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות (מגילת איכה). ואכן, ספר מלכים מגלה נקודות מגע רעיוניות וסגנוניות עם ספר ירמיה, אך אין די באלה כדי להוכיח, כי ירמיהו (או אחד מתלמידיו) הוא שחיבר את ספר מלכים. מפתיעה העובדה, שלמרות שספר מלכים מרבה לתאר מעשי נביאים, ומזכיר את נביא הכתב ישעיהו, אין הוא מזכיר את ירמיהו ולו באמירה קצרה. במחקר המודרני נשמעה הדעה, כי אפשר שהספר נכתב דווקא על-ידי אחד ממתנגדיו של ירמיהו, אשר ראה בנביא בוגד, בגלל דרישותיו החוזרות ונשנות כי יהודה תיכנע למלך בבל כדי להינצל מחורבן. אך גם דעה זו פתוחה להשגות. הקרבה הרעיונית והסגנונית של ספר מלכים לספר ירמיה איננה תומכת בהשערה, כי ספר מלכים נתחבר על-ידי אחד ממתנגדי ירמיהו. לפי דעה רווחת, עיקרו של ספר מלכים חובר בתקופת יאשיהו, שבימיו פרחה האסכולה הדויטרונומיסטית. המחבר נמנה עם אסכולה זו. אחר כך, בעת הגלות, עבר הספר תהליכי הוספה והשלמה. גם סברה זו קשה, שהרי עיקר מטרתו של הספר להסביר למה חרב בית ה' וישראל גלה מארצו. לפיכך נראה, שהמחבר היה מגולי יהודה, וביקש להסביר בספרו את סיבות הקרע שנפער בין ה' ובין עמו: בני ישראל חטאו בתקופת שלמה, ובשל כך נתפלגה הממלכה; ומשום שהרבו לחטוא גם אחרי הפילוג, באו עליהם בזה אחר זה חורבן אפרים וחורבן יהודה ובית ה'. כיוון שהעם הפר את בריתו עם ה', הפר ה' את בריתו עם עמו. חטא מצטבר במשך דורות הוא שגרם לעונש. הדעה, כי המחבר כתב את ספרו בתקופת הגלות, נשענת על נתון כרונולוגי – הידיעה החותמת את הספר, כי מלך בבל חנן את יהויכין בשנה השלושים ושבע להגלייתו, דהיינו: בשנת 562/1 לפה"ס. אילו נכתב הספר מאוחר יותר, כלומר: בימי שיבת ציון, בודאי היה מחברו מוסר ידיעות גאולה חשובות, כגון הכרזת כורש, מסורות על השבים או אפילו ידיעות בדבר תחילת בניית ירושלים ובית ה'. עם זאת יש לומר, כי קצת השלמות נוספו בספר מאוחר יותר. העיקרית בהן (מלכים-ב יז) מדברת בהתבססות בני העמים הזרים, שמלך אשור הושיבם בערי שומרון תחת גולי ישראל. יש סוברים כי מסורת זו הוספה, כאשר המאבק בין "עמי הארצות" ושבי יהודה כבר היה בעיצומו (ראה עזרא ג, ג; ד, א-ה ועוד).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מחבר: גרסיאל, משה (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית