הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
סקירת המבנה והתוכן של ספר מלכים וכן קוים כללים של מגמותיו: התייחסות לממלכת ישראל כממלכה אחות לממלכת יהודה, עיקרון ריכוז הפולחן בירושלים והתפישה שהחורבן הוא עונש על חטאי עבודת אלילים.מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מחבר: פרופ' משה גרסיאל


ספר מלכים מתאר את תולדות ישראל ויהודה מימיו האחרונים של דוד עד חנינת יהויכין, האחרון למלכי בית דוד, על-ידי אויל מרדך, ושחרורו מכלאו בבבל (מלכים-ב כה, כז-ל). פרקים א-ב מתארים את זקנת דוד ואת מאבק אדניהו ושלמה על הכתר. מצד אחד, חותמים פרקים אלה את מלכות דוד; אך בעת ובעונה אחת הם משמשים פתיחה נאותה למלכות שלמה. פרקים ג-י מתארים את שלמה במלוא גדולתו. במרכז התיאור עומד החשוב במפעליו – בניית בית ה' בירושלים. פרק יא מתאר את הידרדרותו של שלמה וחטאיו בעת זקנתו ואת הבקיעים שנבעו בממלכתו. פרק יב מספר כיצד נתפלגה ממלכת ישראל לשתי ממלכות: ממלכת ישראל בצפון הארץ וממלכת יהודה בדרומה. מפרק יג ועד מלכים-ב יז רושם בעל הספר לסירוגין את קורותיהן של שתי הממלכות האחיות. התיאור לסירוגין איננו זר למקרא (ראה, למשל, שמואל-א כז – שמואל-ב א), והוא ידוע גם מספרות קדומה, חוץ-מקראית. יחד עם זאת, הקדשת תיאורים נרחבים למדי לממלכת הצפון מלמדת, שהמחבר רואה בממלכה זו ממלכה אחות, שאמנם הרעה את דרכה יותר מאחותה הדרומית. לשם השוואה ראוי להזכיר, כי בעל דברי-הימים פוסח על תולדות ממלכת ישראל, למעט מקומות שבהם הוא מזכיר אירועים משותפים לשתי הממלכות. מפרק יח ועד לחתימת הספר מתאר המחבר את קורות ממלכת יהודה בלבד. הפרק האחרון מוסר על כיבוש ירושלים והגליית תושביה ועל תפוצת שארית יהודה, שגדליהו בן אחיקם ניסה לרכזה סביבו במצפה. בפסוקים האחרונים של הספר מסתמן מעין שביב של תקווה: המחבר בחר לחתום בחנינה שהעניק מלך בבל ליהויכין, כדי שלא יסתיים הספר בפורענות. כיוצא בזה חתם בעל דברי-הימים את ספרו בנעימה של תקווה והתחדשות (דברי-הימים-ב לו, כב-כג, והשווה עזרא א, א-ג). ונשתרש מנהג בישראל, כי בקריאת ספר, שסיומו דברי פורענות, חוזרים על כתוב שלפניו, שיש בו משום עידוד והבטחה (ראה איכה ה, כא-כב).

נוסחאות פתיחה וחתימה מקיפות את תיאור ימיהם של מלכי שתי הממלכות. בדרך כלל כוללות הנוסחאות פרטים אודות המלכים וציונים כרונולוגיים. אולם בחלק נכבד מנוסחאות אלה מוסיף המחבר הערות הערכה ושיפוט של המלכים בדבר שמירת חוקי ה', עבודה זרה, ענייני פולחן ושאלת ריכוז הפולחן בירושלים (אצל מלכי יהודה). הערכות אלה מלמדות על החשיבות הרבה, שייחס מחבר ספר מלכים לייחוד של מקדש ה' בירושלים. וכן מפנה המחבר את קוראיו בנוסחאות החתימה אל חיבורים קדומים, שיש בהם משום השלמת פרטים בדבר מפעלי המלכים, מלחמותיהם וכיוצא באלה. העובדה שלא הביא פרטים אלה בספרו, מלמדת על כך, שהמחבר לא העמיד את עיקר תיאורו על הישגי המלכים בתחום בניין הממלכה ובתחום המדיני והצבאי. במיוחד ראוי לציין, שבעל ספר מלכים השמיט את האירוע החשוב של קרב קרקר, שבו הדפה ברית של מלכי האזור את שלמנאסר השלישי, מלך אשור, בשנת 853 לפה"ס. אחאב נטל חלק נכבד במערכה זו. למרות חשיבותה המכרעת של המערכה לגורל האזור כולו, לא הזכיר אותה בעל ספר מלכים.

בחירת התכנים בספר, ההדגשות של ענייני המקדש, נוסחאות העריכה והערות השיפוט מלמדות על המגמות של מחבר הספר. עיקר עניינו בעבודת ה', בשמירת חוקיו ובפולחן נאות. גולת הכותרת היא ריכוז עבודת ה' בירושלים. לפיכך מוערכים הקמת המקדש וכינון העבודה בו כמפעלו החשוב ביותר של שלמה. הגדולים במלכי יהודה הם חזקיהו ויאשיהו, שהסירו את הבמות (ששימשו הן לעבודת ה' והן לעבודת אלילים) וקיימו את ייחוד המקדש בירושלים. מול נקודות אור אלה בולטים בספר הצללים: ריבוי עבודה זרה ומעשי עריצות של המלכים. בעוונות אלה טמון ההסבר למכות שהוכה עם ישראל: פילוג הממלכה וחורבנן של שתי הממלכות האחיות. כך מסביר בעל הספר מדוע הפר ה' את בריתו עם עמו, החריב את ביתו והגלה את עמו מעל אדמתו.

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מחבר: גרסיאל, משה (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית