על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  תלמוד

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 11 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
מסכתות קטנות
 

מילות המפתח: תלמוד, מסכתות קטנות
ארבע-עשרה מסכתות מאוחרות - חלקן קצרות וחלקן ארוכות מאוד - שלא נכללו בספרי המשנָה, התוֹסֶפְתָא והתלמוד. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
תוספות (לתלמוד)
 

מילות המפתח: תלמוד, בעלי התוספות
פירושים לשלושים ממסכתות התלמוד. השם "תוספות" כוונתו תוספות לתלמוד, או תוספות לפירוש רש"י על התלמוד.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
הלכות כשפים והלכות נטיעת קישואים
 

מילות המפתח: תלמוד, כישוף
במסכת סנהדרין (סח עא) מביאה הברייתא את דבריו של רבי אליעזר בן הורקנוס, תלמידו הגדול של רבן יוחנן בן זכאי, על שלוש מאות הלכות שהיה שונה בנטיעת קישואין. לפי פירושו של רש"י אלו הם "הלכות מיני כשפים שעל ידיהם נתמלא כל השדה קישואים" - פירוש תמוה שדורש ביאור. מאמר זה מבקש להציע פירוש לדברים סתומים אלה וכהקדמה מציג את מקומו של הכישוף בתלמוד.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 1968 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"ויַלבש אֹתו את המעיל": הלבוש במשפט ובהלכה
 

מילות המפתח: תלמוד, לבוש, הלכה, משפט עברי
הלבוש מייחד את האדם בחברה שהוא חי בה ומשקף את מעמדו. המאמר מצביע על ההיבט המשפטיים השונים  של הלבוש במסורת ישראל. כגון הבגד שעל הדיין ללבוש, האיסור ליטול את בגדיו של אדם החייב ממון ועוד.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מוקדי קדושה משתנים : חוני ונכדיו
 

מילות המפתח: משנה, תלמוד, בית המקדש, קדושה, גשמים
המאמר עוסק בהיבטים הדתיים-חברתיים הנובעים מסיפור חוני המעגל במשנת תענית, ובסיפור על נכדיו, בתלמוד הבבלי על מסכת זו. הירשמן מצביע על מעברים בתפיסת הקדושה. בעוד שבתקופה המקראית נתפס המקדש כמקום הקדוש, הרי שבשלהי ימי הבית השני, עובר מוקד הקדושה ל'בן הבית', לאיש הקדוש, אותה מייצג חוני המעגל. הסיפור הבבלי מסיט את מוקד הקדושה מן האיש הקדוש, לקדושה של כל אדם, שנוהג מעשי חסד בביתו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט - שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מחניים - במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית
רפואה מאגית בתלמוד
 

מילות המפתח: תלמוד, רפואה, אמונות טפלות, קמיעות
בעת העתיקה הגבול שבין הרפואה העממית לאמצעי טיפול מאגיים במחלות לא היה חד-משמעי. המחבר מציג את יחסם של חכמים לסוגים שונים של טיפול, שהיו רווחים בקרב יהודי א"י ובבל. לדעת המחבר, חכמים עצמם, כמו שמואל, מראשי חכמי בבל, היו בקיאים בתחום זה, וניסו למצוא איזון בין הצורך והרצון למצוא מזור ומרפא, לבין שמירה על ההלכה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: כסלו, תשס"ג שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
השפעות חיצוניות בעולמם של חכמים בארץ ישראל - קליטה ודחייה
 

מילות המפתח: תלמוד, ארץ ישראל ביהדות, רומא (עיר), יהדות והלניזם
המאמר בוחן את ההשפעות החיצוניות - בעיקר של העולם ההלניסטי והרומי - על עולמם של החכמים בתקופת התלמוד ואת האופן שבו ההטמעה של העולם החיצוני באה תוך שמירה על הייחודיות והעצמיות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט 1989 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
היצירה הספרותית של חז"ל
 

מילות המפתח: משנה, תלמוד, מדרשי אגדה, תורה שבעל פה, ספרות חז"ל, הלכה, תנאים
המידע בדף זה עוסק ביצירה הספרותית של חז"ל (חכמינו זכרם לברכה) - במשנה ובתלמוד (הבבלי והירושלמי), במדרש ובאגדה, בהלכה, בתנאים וביהדות בבל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשנ"ו 1996 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 11 פריטים בכל המאגר.