על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  משנה

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מבעטת
 

מילות המפתח: משנה, דיני נזיקין
"היתה מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק". משנת בבא קמא ב, א, קובעת שבהמה שבעטה ברגליה והזיקה - בעליה משלם רק חצי הנזק - שכן המבעטת אינה מהלכת כדרכה, ובעיטה זאת נחשבת לשינוי מדרך הילוכה הרגיל, משום שהיא נעשית מתוך כוונה להזיק.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ארבעה אבות נזיקין
 

מילות המפתח: משנה, דיני נזיקין
ארבעה סוגים של נזקים שנחשבים לנזקים העיקריים בסוגיה המשפטית של נזקי ממון במשנה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תנא, ספרות התנאים
 

מילות המפתח: משנה, תנאים
התנאים היו חכמי האגדה וההלכה, שעסקו בתורה שבעל-פה ויצרו את המשנה.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג,2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משנה
 

מילות המפתח: משנה
דברי הֲלָכָה (דיון בחוקים, בדינים ובמצוות) ודברי אגדה ומוסר, שחוברו בידי התַנָאים, חכמי ארץ ישראל במאות
1 - 2 לספירה.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משנה
 

מילות המפתח: משנה
המשנה היא אסופה של דברי הלכה (דיון בחוקים בדינים ובמצוות) - ודברי אגדה ומוסר.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג,2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אבות, מסכת
 

מילות המפתח: משנה, משנה. אבות
מסכת בסדר נזיקין שבמשנה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג,2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור
הקדמה לששה סדרי משנה
 

מילות המפתח: ביאליק, חיים נחמן, משנה
אחד המפעלים שיזם ביאליק הוא פירוש חדש לשישה סדרי משנה (מפעל שלא הושלם). בהקדמה המובאת כאן מאפיין ביאליק את הפירוש החדש ומסביר את המניעים לכתיבתו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תרצ"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מוקדי קדושה משתנים : חוני ונכדיו
 

מילות המפתח: משנה, תלמוד, בית המקדש, קדושה, גשמים
המאמר עוסק בהיבטים הדתיים-חברתיים הנובעים מסיפור חוני המעגל במשנת תענית, ובסיפור על נכדיו, בתלמוד הבבלי על מסכת זו. הירשמן מצביע על מעברים בתפיסת הקדושה. בעוד שבתקופה המקראית נתפס המקדש כמקום הקדוש, הרי שבשלהי ימי הבית השני, עובר מוקד הקדושה ל'בן הבית', לאיש הקדוש, אותה מייצג חוני המעגל. הסיפור הבבלי מסיט את מוקד הקדושה מן האיש הקדוש, לקדושה של כל אדם, שנוהג מעשי חסד בביתו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט - שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com