הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתוספתא
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


ספר הלכות מקביל למשנה. נאסף בו חומר מתקופת התנאים (200-0 לספירה בערך) שלא הוכנס למשנה על ידי עורכיה.

הספר ערוך בדיוק כמו המשנה עצמה: יש בו שישה סדרים ובהם מסכתות לכל סדר, המסכתות נחלקות לפרקים, והפרקים נחלקים להלכות. בתוספתא כונסו "ברייתות", משניות שלא נכללו במשנה, ועריכתה יוחסה במסורת לרבי חייא, תלמידו של רבי יהודה הנשיא.

ביבליוגרפיה:
כותר: תוספתא
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית