הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתר' יהודה הנשיא (220-135 בערך)


המנהיג הרוחני והפוליטי של היישוב היהודי בארץ ישראל בסוף המאה ה- 2 ובתחילת המאה ה- 3 לספירה.

חי ופעל רוב ימיו בעיר בית שערים, ובשנותיו האחרונות העביר את מוסדות המנהיגות לעיר ציפורי שבגליל. מפעלו הגדול והחשוב של יהודה הנשיא היה האיסוף והעריכה של שישה סדרי משנה.

ביבליוגרפיה:
כותר: ר' יהודה הנשיא (220-135 בערך)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית