הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתלמוד (בבלי וירושלמי)
מחברת: מתיה קם


שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, מבוססים על המשנה ומציגים דיונים על דברי המשנה. שני התלמודים מסכמים את התורה שבעל-פה, אך בדרך-כלל אין בהם קביעה סופית של ההלכה - אלא הצגת הדיון עצמו.

הדיונים בתלמוד מבוססים על חשיבה משפטית, ובהם - טיעונים וטיעוני נגד, ויכוחים ומחלוקות. בתלמוד משובצים גם מדרשי אגדה, דברי מוסר, תיאורים הנוגעים להווי החיים ולמנהגים - ועוד.
התלמודים נוצרו במאות 3 - 5 לספירה בשני מרכזים:
בבבל, בערים סורא ופומבדיתא, נוצר התלמוד הבבלי ; ובישראל, בעיקר בעיר טבריה, נכתב התלמוד הירושלמי. התלמודים - גם הבבלי וגם הירושלמי - נכתבו בעיקר בארמית. התלמודים מחולקים לסדרים (=לחלקים) על-פי החלוקה של המשנה. התלמוד הירושלמי עוסק רק בחלק מן המשנה, ואילו התלמוד הבבלי, שהוא הגדול והעיקרי, דן בכל המשנה כולה.
התלמוד הבבלי קבע יותר מכל יצירה אחרת את דמותו של עם ישראל, יסודות אמונתו ודרך חייו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תלמוד (בבלי וירושלמי)
שם  הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית