הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > היסטוריה של מדינת ישראל > ביטחון מלחמות ושלום > מלחמות ישראל > מלחמת העצמאות


מבצעי ההכרעה – מבצע "עובדה"
מחברים: חיה רגב; ד"ר אביגיל אורן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
חזרה3

מבצע "עובדה" (מרס 49)

במהלך השיחות עם ירדן (מארס 1949) התברר כי היא תובעת את השליטה בנגב הדרומי. בתביעה זו חוזקה ירדן על-ידי הבריטים. לפיכך, ניתנה הוראה לצה"ל להשתלט על הנגב הדרומי.
הפעולה בוצעה באופן שהצבא לא ייתקל בליגיון הירדני, וניתנו הוראות לא לעבור את הגבול עם מצרים או עם ירדן.
חטיבת "הנגב" בסיוע חיל ההנדסה יצרה דרך התקדמות מבאר-שבע למכתש רמון ודרומה. הירדנים גילו את הכוח המתקדם, והם פינו את העיירה אוּם-רַשְרַש שעל המפרץ. כוחות צה"ל השתלטו על המקום. במָקום זה קמה העיר אילת.

דיווחים ממבצע "עובדה" (מרס 49)‏‏מברק

092330

מאת: מפקד חזית ד'
אל: מפקדי חטיבות 12-1

לפי ש.מ. 2 יפנה האויב הלילה את כל כוחותיו מתחומי ישראל ויעבירם לעקבה. עליכם לפעול בהתאם להוראות הבאות: חטיבה 1 תמשיך בתנועתה דרומה לאחר סיור אוירי. תגיע עד רדיאן שם תחכה להוראות נוספות. תבטל את הקמת המוצב דרומה מרדיאן. תערוך הלילה את כוחותיך לקראת תפיסת הצוקים השולטים על המפרץ ואום רשרש. באם סיור אוירי בבוקר יאמת את הידיעה על פינוי מוצב הנקב, יש לעלות לצוקים בו ביום ולהתבסס. קיימו קשר הדוק והודיעו על המתרחש. אשרו קבלת הפקודה.

10.3.49
1600 יחידות גדוד 7 ומטה החטיבה הגיעו למפרץ אילת. אום רשרש נמצאה ריקה ודגל ישראל הונף ע"י מפקד החטיבה. אחד הג'יפים נשלח בדרך הערבה לפגוש את כוחות חטיבה 1 המתקדמים מצפון. הכוחות מתבססים במקום.
1700 שיירת קומאנד-קרס והג'יפים יצאו מהקעה לראס אל-נקב ולמפרץ עקבה.
1800 פלוגת הג'יפים של חטיבה 1 הגיעה לאום רשרש.

11.3.49
0330 מפקד החזית הודיע שברצונו להיפגש עם מפקדי חטיבות 1 ו-12 באום רשרש.

למפת מבצע עובדה

קראו עוד:

מלחמת העצמאות – חמשת המהלכים המרכזיים
מלחמה לא סדירה – המלחמה בדרכים
מלחמה לא סדירה - המלחמה בערים
מלחמה לא סדירה - הישובים המבודדים
הפעלת תכנית ד' ומבצע נחשון (אפריל 1948)
קרבות עשרת הימים (18-8 ביולי 1948)
מבצעי ההכרעה – מבצע "יואב"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חירם"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חורב"
מבצעי ההכרעה – מבצע "עובדה" (פריט זה)
הקרב על ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבצעי ההכרעה – מבצע "עובדה"
שם  התקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל (ד"ר)
תאריך: 1995
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.